Onderzoeken

In het CVHG wordt gebruikgemaakt van regulier lab. onderzoek met aanvullende onderzoeken in gespecialiseerde laboratoria gericht op speciale diagnostiek. Hieronder valt o.a. fecesanalyse, schildklierdiagnostiek, vermoeidheidsdiagnostiek, vit D status, zware metalen diagnostiek, voedselintolerantie onderzoek. In het CVHG worden de volgende onderzoeken gedaan:

Het BETA-Vincent onderzoek ( bio-electronisch terrein analyse volgens prof. Vincent) wordt gedaan om een indruk te krijgen van de situatie van het terrein van de patiënt. Onder terrein wordt verstaan de conditie van weefsels van waaruit de weerstand en gezondheid ontstaat. De test is ontwikkeld door de franse hydroloog prof. Vincent, die samen met artsen een methode zocht om de kwaliteit van een organisme te meten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van drie vloeistoffen van de mens:

  • bloed
  • speeksel
  • urine.

Deze worden op drie manieren gemeten. Door al deze waarden met elkaar te combineren in een
computer programma ontstaat een grafiek, die sprekend is voor de conditie van de patiënt. Ook verkrijgt men een aantal rekenwaarden, waaruit conclusies te trekken zijn over de sterke en zwakke organen en functies. Als laaste kan men een indicatie voor de biologische leeftijd geven.
De test is voor de patiënt niet belastend, er hoeft alleen urine worden opgevangen, speeksel worden verzameld en bloed afgenomen te worden. Er wordt ook een meting van uw kraanwater gedaan om daarvan de kwaliteit en de invloed op uw gezondheid te bepalen.
Laboratorium onderzoek wordt niet altijd vergoed door de verzekering. Het is verstandig van te voren na te vragen wat wel en niet voor vergoeding in aanmerking komt. De praktijk draagt geen verantwoording voor kosten van laboratoriumonderzoek, die niet vergoed worden.

Bekijk de instructies

 Bekijk de folder

Hier vindt u voorbeelden van grafieken, die ontstaan na het meten van de drie vloeistoffen.

Scroll naar boven