Behandelwijzen

Hieronder vindt u een lijst met behandelwijzen:

Holistische geneeskunst is gericht op heel-wording (het griekse woord holos betekent heel). Mensen zijn de samensmelting van geest, ziel en lichaam en in ziekte uit zich de verstoring van deze verbinding.

Elke ziekte kan opgevat worden als een verstoring in lichaam of ziel of in de verbinding van beide. Het is de opdracht van de arts om de stoornis te herkennen en aan te geven hoe de mens kan streven naar genezing ofwel heel-wording. In het Duits heet genezing Heilung, in het Engels spreken we van healing. Elk mens verlangt naar heel-wording, ziek of niet ziek. Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte, maar vooral een goed evenwicht tussen lichaam en ziel. Als de balans verstoord wordt, door uitwendige of inwendige factoren, door de slijtage van het leven of door aanleg, treedt ziekte op. De ziekte moet niet onderdrukt worden, maar begeleid worden naar herstel van het evenwicht. Het immuunsysteem is de drijvende kracht achter het handhaven van evenwicht.

Bij kanker is een deel van het lichaam verzelfstandigd, bij diabetes is de begrenzing naar buiten verbroken, bij auto-immuunziekten treedt een innerlijke strijd naar buiten als een lichamelijke verstoring, bij allergie is de begrenzing naar binnen verbroken. Bij infarcten dreigt een deel van het lichaam af te sterven. Bij neuroses is de ziel beschadigd door onverwerkte traumatische belevingen. Bij al deze ziekten is de betrekking tussen lichaam en ziel verstoord.

Op de weg naar heel-wording worden zowel lichaam als ziel betrokken. Het is zeker geen gemakkelijke weg. Vaak moet de life-style veranderen. Ook de mentale instelling zal vaak moeten verbeteren. De voeding is zeer belangrijk. Lichamelijke en geestelijke verzorging kan verbeterd worden. De patiënt moet de zoektocht ondernemen om de weg naar heel-wording te vinden. Het zoeken naar de weg is het geneesproces. Er is geen eindpunt, de mens blijft altijd op weg, hoe oud we ook worden. Ook als er geen symptomen van ziekte meer zijn, houdt de zoektocht naar heel-wording niet op.

Scroll naar boven